Thuis- en bejaardenzorg 7bso

derde jaar van de DERDe graad bSO

In het specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg/Zorgkundige wacht je een
gevarieerd programma van lessen en stages in woon- en zorgcentra.

SPECIALISATIE TOT ZORGKUNDIGE

Na de polyvalente beroepsvorming in de studierichting Verzorging kan je kiezen voor de specialisatie Thuis- en bejaardenzorg.  In één jaar kan je heel wat specialisering aan je vooropleiding van verzorgende toevoegen. Na dit specialisatiejaar kan je je laten registreren als zorgkundige. Als je meer aankan, dan heb je er alle belang bij de stap naar Verpleegkunde HBO-5 te zetten.

Instapdatum: 1 september

Stagemoment in WZC Dunecluze
Lessenrooster (aantal uren) 7TB  
project algemene vakken 6
Frans in coteaching met zorg 2
levensbeschouwing 2
lichamelijke opvoeding 2
expressie 1
huishoudkunde 2
opvoedkunde 4
verzorging 4
stage 12
   

Als leerling uit 7 TB loop je 12 weken stage in instellingen voor bejaardenzorg, in ziekenhuizen en in de thuiszorg. De stages worden gelopen in periodes van drie tot vier weken zodat je de vaardigheden meteen kan inoefenen en je het werkveld leert kennen.
Je kan een stagekeuze doorgeven: revalidatiecentra, palliatieve zorg, ziekenzorg...

Op de foto: in labo 'Compressietherapie' leert de Verzorgende de kunst van het zwachtelen.