hUMANE WETENSCHAPPEN

Eerste en tweede jaar van de Tweede graad 

Ik kies Doorstroomprofiel

Ik studeer vlot theoretische en abstracte inhouden?
Ik leg verbanden tussen verschillende invalshoeken?
Ik heb aandacht voor correct taalgebruik en wil communicatief sterk worden?
Ik zie mezelf zeker verder studeren na het secundair?
Dan zit je prima!

[Naast de indeling in domeinen, worden de studierichtingen onderverdeeld in finaliteit (in einddoel).
Doorstroomrichtingen (gericht op verder studeren).
Richtingen met dubbel doel of finaliteit (verder studeren of gaan werken).
Arbeidsmarktgericht (om na je studies direct te gaan werken).]

Humane wetenschappen 
(vroeger Sociaal technische wetenschappen)

Domein Maatschappij en welzijn

Algemene vakken

25u

Specifiek voor de opleiding
- gedragswetenschappen
  & sociale wetenschappen
- filosofie
- kunstbeschouwing

5u

Project Heerlijk humane - wijze wetenschappen 3u


want ik

  • ben nieuwsgierig naar hoe de mens en de samenleving in elkaar steken in tijd en ruimte
  • ben geĆÆnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen
  • wil mijn communicatieve vaardigheden aanscherpen
  • verken graag mogelijkheden tot maatschappelijk engagement
  • wil nadenken over essentiĆ«le levensvragen
  • ben nieuwsgierig naar andere culturen en ben gevoelig voor kunst
  • ga kritisch om met massacommunicatie en maatschappelijke verschijnselen
  • ben geboeid door de actualiteit.

In de 3de graad kan je verder naar Humane wetenschappen of Welzijnswetenschappen.

De leerlingen aan het werk op de groene ruimte van de school waar ze een wilde bloemenborder aanleggen.