hUMANE WETENSCHAPPEN

Eerste en tweede jaar van de Tweede graad 

Ik kies Doorstroomprofiel

Ik studeer vlot theoretische en abstracte inhouden?
Ik leg verbanden tussen verschillende invalshoeken?
Ik heb aandacht voor correct taalgebruik en wil communicatief sterk worden?
Ik zie mezelf zeker verder studeren na het secundair?
Dan zit je prima!

[Naast de indeling in domeinen, worden de studierichtingen onderverdeeld in finaliteit (in einddoel).
Doorstroomrichtingen (gericht op verder studeren).
Richtingen met dubbel doel of finaliteit (verder studeren of gaan werken).
Arbeidsmarktgericht (om na je studies direct te gaan werken).]

Humane wetenschappen 
(vroeger Sociaal technische wetenschappen)

Domein Maatschappij en welzijn

Algemene vakken

24u

Specifiek voor de opleiding
- gedragswetenschappen
  & sociale wetenschappen
- filosofie
- kunstbeschouwing

6u

Project Heerlijk humane - wijze wetenschappen 2u


want ik

  • ben nieuwsgierig naar hoe de mens en de samenleving in elkaar steken in tijd en ruimte
  • ben geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen
  • wil mijn communicatieve vaardigheden aanscherpen
  • verken graag mogelijkheden tot maatschappelijk engagement
  • wil nadenken over essentiële levensvragen
  • ben nieuwsgierig naar andere culturen en ben gevoelig voor kunst
  • ga kritisch om met massacommunicatie en maatschappelijke verschijnselen
  • ben geboeid door de actualiteit.

In de 3de graad kan je verder naar Humane wetenschappen of Welzijnswetenschappen.

Bezoek Wetenschapsmuseum GUM in Gent.