De finaliteiten

In de tweede graad goed aangekomen!
Waar kan ik heen?
 

Er zijn twee keuzes die je moet maken.

1. Wat is je einddoel? Hier kies je voor een finaliteit. Lees verder op deze pagina.
2. Welk domein interesseert je? Hier kies je voor een domein. Ga naar volgende pagina.

Welke finaliteit (einddoel) kan je kiezen?

Kies je voor een doorstroomrichting?
Of voor een dubbele finaliteit?
Of voor een arbeidsmarktgerichte finaliteit?

Doorstroom

Een doorstroomrichting is gericht op verder studeren in universitair of hoger onderwijs. Hier maakt men nog een onderscheid tussen domeinoverstijgend of domeinspecifiek.

Domeinoverstijgend heeft een bredere invulling van het specifieke gedeelte.

Dubbele finaliteit

In een richting met dubbele finaliteit kan je verder studeren in een professionele bachelor of je kan gaan werken.

Arbeidsmarktgerichte finaliteit

In een richting met arbeidsmarktgerichte finaliteit kan je na je studies meteen aan het werk.

Waarom kiezen voor Vesalius in de doorstroom of dubbele finaliteit?

"Ik kies Vesalius in de 2de graad want..."  
Onze 4 pijlers in de tweede graad doorstroom en dubbele finaliteit vertalen we concreet in ons onderwijs.

In de 2de graad krijg je minstens 4 uren flex in de week. Soms leer je vlug voor een vak of soms wil je alles weten over een vak of soms heb je meer ondersteuning nodig in een ander vak,… . In flex krijg je de kans je voor te bereiden op komende lessen of net meer te leren over bepaalde inhouden. Extra inoefenen of net uitdagendere oefeningen maken. Extra uitleg krijgen of zelf geven is binnen flex ook mogelijk. Flex is niet gewoon zelf doen, maar uitgedaagd worden op jouw maat.

Je leert in flex ook een eigen planning te maken. Jezelf in te schatten en zelfgestuurd aan het werk te gaan, met steeds minder controle van buitenaf. Je werk te evalueren en bij te sturen als het nodig is.

In Vesalius sta je nooit alleen. Elke leerling heeft een coach. Een coach is een leerkracht die jouw leren en welzijn opvolgt. Samen met je coach leer je nadenken over je eigen leren en je gedrag. Zo groei je als leerling en als mens!
Vooral in het 4de jaar zoeken we samen waar je talenten en mogelijkheden liggen om samen een keuze te maken naar de 3de graad. Een opleiding op je maat geschreven, zorgt ook voor een goed gevoel.

In de 2de graad organiseren we 3u Heerlijk Humane – Wijze wetenschappen. We kiezen hier om te vertrekken vanuit een maatschappelijk of menselijk probleem en we gaan hier vanuit verschillende invalshoeken mee aan de slag: creatieve culturele insteek, economische en financiële aspecten, wetenschappelijke inzichten of berekeningen, sociale impact,…
We geven alle vakken de kans extra aan bod te komen in de reële wereld.
Voorbeelden: impact van gsm, impact van
armoede, maquettes bouwen, leven met kleuren, corona in al zijn facetten is een mooike nu. Op die manier ontwikkelen we 21e-eeuwse vaardigheden : zelfsturing, samenwerken, creatief denken, probleemoplossend denken, … Vaardigheden die in de toekomst belangrijk zijn om te functioneren in hoger onderwijs en ook later op de arbeidsmarkt of in het leven op zich.

 

Waarom kiezen voor Vesalius in de arbeidsmarktgerichte finaliteit?

"Ik kies Vesalius in de 2de graad want..."  
Onze 4 pijlers in de tweede graad arbeidsmarktgerichte finaliteit vertalen we concreet in ons onderwijs.

In Goesting voor zorg krijg je 3u remediëring en uitdieping. Bij de ene lukt die regel van 3 als een fluitje van een cent, maar die vraagt zich af “wat is een fluitje van een cent?”. Bij de andere is de kip al gebraden, maar zoekt die nog steeds naar hoeveel gram bloem nu eigenlijk nodig is om de saus te dikken… Iedereen krijgt de kans meer ondersteuning te krijgen voor wat moeilijk gaat en meer uitdaging voor wat binnen je talenten ligt.

Je leert daar ook een eigen planning te  maken. Jezelf in te schatten en zelfgestuurd aan het werk te gaan, met steeds minder controle van buitenaf.
Je werk evalueren en bijsturen als het nodig is komt ook aan bod.

In Goesting voor Zorg sta je nooit alleen. Elke leerling heeft een coach. Een coach is een leerkracht die jouw leren en welzijn opvolgt. Samen met je coach leer je
nadenken over je eigen leren en je gedrag.
Zo groei je als leerling en als mens!

Elke week start met een klasgesprek. Even tijd om het weekend achter je te laten en je te concentreren op “school”. We overlopen de planning van de week. In deze gesprekken leren we luisteren naar elkaar en openstaan voor elkaars mening. Dit is handig, want we komen ook wel eens in ruzie en dan zijn we vaardig om dit aan te pakken op een “volwassen” manier. En soms is dat ook eens met een ontbijtje… Op het einde van de week voorzien we tijd om even stil te staan bij de afgelopen week.

Doorheen de lessen zijn we steeds gericht om wat we leren in verband te brengen met wat we doen. Als je kookt, moet je eenheden kunnen omzetten van liter naar centiliter bijvoorbeeld. Als je breit moet je jouw proeflapje omrekenen naar de maat van je trui. Als je een klacht hebt over een online ontvangen product dan moet je een beleefde mail opstellen, …
Op sommige leermomenten kan een “vlinder”leerkracht ons net leren wat we nodig hebben: een ICT leerkracht springt
bij als we een mooie lay-out nodig hebben of een leerkracht Nederlands springt bij als taal cruciaal is in wat we doen.