De finaliteiten

In de derde graad goed aangekomen!
Waar kan ik heen?
 

Er zijn twee keuzes die je moet maken.

1. Wat is je einddoel? Hier kies je voor een finaliteit. Lees verder op deze pagina.
2. Welk domein interesseert je? Hier kies je voor een domein. Ga naar volgende pagina.

Welke finaliteit (einddoel) kan je kiezen?

Kies je voor een doorstroomrichting?
Of voor een dubbele finaliteit?
Of voor een arbeidsmarktgerichte finaliteit?

Doorstroom

Een doorstroomrichting is gericht op verder studeren in universitair of hoger onderwijs. Hier maakt men nog een onderscheid tussen domeinoverstijgend of domeinspecifiek.

Domeinoverstijgend heeft een bredere invulling van het specifieke gedeelte.

Dubbele finaliteit

In een richting met dubbele finaliteit kan je verder studeren in een professionele bachelor of je kan gaan werken.

Arbeidsmarktgerichte finaliteit

In een richting met arbeidsmarktgerichte finaliteit kan je na je studies meteen aan het werk.

Waarom kiezen voor Vesalius in de doorstroom of dubbele finaliteit?

"Ik kies Vesalius in de 3de graad want..."  
Onze 4 pijlers in de derde graad doorstroom en dubbele finaliteit vertalen we concreet in ons onderwijs.

De uitwerking van ons lessenpakket in de nieuwe 3de graad staat nog op stapel. In ieder geval zullen we ook hier rekening houden met ieders mogelijkheden. 

Met het oog op hoger onderwijs is je leerproces zelf in handen nemen zeker noodzakelijk. Tijdens de lessen kijken we nu reeds in de 3de graad om hierop te oefenen. In de vernieuwde 3de graad werken we dit expliciet uit. 

In Vesalius sta je nooit alleen. Elke leerling heeft een coach. Een coach is een leerkracht die jouw leren en welzijn opvolgt. Samen met je coach leer je nadenken over je eigen leren en je gedrag. Zo groei je als leerling en als mens! 

In de 3de graad blijft er verder tijd om binnen Heerlijk Humane/Wijze
wetenschappen de 21ste eeuwse vaardigheden in te oefenen. Wat we
leren zetten we nog breder in door met onze projecten naar het werkveld/de maatschappij te stappen. Onder de vorm van stage, vrijwilligerswerk, werkplekleren komen inhouden tot leven en toetsen we onze vaardigheden ook buiten een schoolse context.
Extra aandacht voor de vaardigheden nodig om hoger onderwijs te doorlopen en ondersteuning in je onderwijsloopbaan, ontbreekt uiteraard niet! 

Waarom kiezen voor Vesalius in de arbeidsmarktgerichte finaliteit?

"Ik kies Vesalius in de 3de graad want..."  
Onze 4 pijlers in de derde graad arbeidsmarktgerichte finaliteit vertalen we concreet in ons onderwijs.

De uitwerking van ons lessenpakket in de nieuwe 3de graad staat nog op stapel. In ieder geval zullen we ook hier rekening houden met ieders mogelijkheden. 

Met het oog op de instap in het werkveld, is nadenken over je handelen en het de volgende keer even goed of beter aanpakken belangrijk. Je werk plannen zorgt voor minder stress en vermijdt burn-outs. Tijdens de lessen kijken we nu reeds in de 3de graad om hierop te oefenen. In de vernieuwde 3de graad werken we dit expliciet uit. 

Elke leerling heeft een coach. Een coach is een leerkracht die jouw leren en welzijn opvolgt. Samen met je coach leer je nadenken over je eigen leren en je gedrag. Zo groei je als leerling en als mens! Op stage zal je stagebegeleider je toeverlaat zijn om je te begeleiden doorheen alle moeilijke momenten en je successen te vieren. 

Wat we leren is zeer sterk gelinkt aan je toekomstige job en je toekomstig leven. Geen theorie om de theorie, maar zeer gebruiksklare toepassingen.