NATUURWETENSCHAPPEN

Eerste en tweede jaar van de Tweede graad 

Ik kies Doorstroomprofiel

Ik studeer vlot theoretische en abstracte inhouden?
Ik leg verbanden tussen verschillende invalshoeken?
Ik heb aandacht voor correct taalgebruik en wil communicatief sterk worden?
Ik zie mezelf zeker verder studeren na het secundair?
Dan zit je prima!

[Naast de indeling in domeinen, worden de studierichtingen onderverdeeld in finaliteit (in einddoel).
Doorstroomrichtingen (gericht op verder studeren).
Richtingen met dubbel doel of finaliteit (verder studeren of gaan werken).
Arbeidsmarktgericht (om na je studies direct te gaan werken).]

Ik kies

Natuurwetenschappen
Domein Wetenschappen

Algemene vakken

23u

Project Heerlijk Humane - Wijze Wetenschappen 2u

Specifiek voor de opleiding, waarvan: 
- biologie & chemie & fysica
- STEM onderzoeksvaardigheden
- informaticawetenschappen
- wiskunde
- 4de jaar keuze uit wiskunde of Duits

7u
3u-4u
2u-0u
1u-0u
1u
0u-2u


want ik

  • ben geboeid door wetenschappen en ook wiskunde
  • ben nieuwsgierig van aard en wil graag experimenteren
  • stel graag hypotheses en toets verklaringen af
  • kan logisch redeneren
  • wil zelfstandig informatie kritisch bekijken, structureren en verwerken.

In de 3de graad kan je verder naar een wetenschappelijke studierichting zoals Moderne talen-Wetenschappen of Wetenschappen-wiskunde.

Les Biologie: waterhuishouding van planten