FAQ

Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen (FAQ).
Indien uw vraag hier niet beantwoord werd, neem dan zeker contact met ons op.
Dat kan via het contactformulier of telefonisch (059 70 68 70). Of maak een afspraak met de leerlingenadministratie.
U kant ook steeds terecht op school tijdens onze info- en opendeurdagen.

faq EERSTE GRAAD

Mag mijn kind naar het eerste jaar van de A-stroom of niet?

Een leerling mag naar het eerste jaar van de A-stroom (of in ons geval 1 Spectrum), indien de leerling het attest basisonderwijs heeft behaald in het zesde leerjaar. Zo niet, dan zal de leerling het eerste jaar van de B-stroom volgen (of in ons geval 1 Prisma) en zo nog zijn diploma lager onderwijs behalen. Deze beslissing is een wettelijke verplichting en geen die de school vrij kiest. U kan terecht bij de lagere school om na te gaan of uw kind het attest zal behalen.

Bij leerlingen die OKAN volgden is het doorgaans het advies van de OKAN-klas dat opgevolgd wordt door de scholen. Indien een eerste jaar van de B-stroom geadviseerd wordt, dan zal de school doorgaans dit advies volgen.

Mag mijn kind naar het eerste jaar van de B-stroom?

Een leerling mag naar het eerste jaar van de B-stroom (in ons geval 1Prisma) indien geen attest basisonderwijs werd behaald. Wanneer een leerling uit het 5de leerjaar 12 jaar wordt dit kalenderjaar (2020) is een overstap naar het eerste jaar van de B-stroom ook mogelijk. Het advies om naar eerste jaar van de B-stroom te gaan wordt door de lagere school opgemaakt.

Indien je kind een attest basisonderwijs heeft, dan zal het starten in het eerste jaar van de A-stroom. We zullen dan je kind goed opvolgen en ondersteunen. Indien het voor het welzijn van je kind beter is kan later een overstap naar het eerste jaar van de B-stroom overwogen worden. Die mogelijkheid wordt goed besproken met de ouders, leerkrachten, leerlingebegeleiders en de leerling zelf.

Wat zijn de schooluren?

We starten om 8.20u tot 12.40u met een pauze van 10 min. Middagpauze van 12.40u tot13.40u. Daarna nog 2 lesuren tot 15.20u (soms in het 2de jaar een dag tot 16.10u). Woensdag duurt tot 11.50u.

Is er toezicht op onze kinderen in vrije momenten?

Leerlingen van de eerste graad blijven altijd onder toezicht. Vanaf 8u tot het einde van het laatste lesuur. Er is een speelplaats voorzien om onder toezicht te pauzeren. Elke verplaatsing van het Nightingalegebouw naar het hoofdgebouw gebeurt begeleid.

Mag mijn kind zijn gsm mee naar school?

De gsm mag op school en kan functioneel gebruikt worden op vraag van een leerkracht. Maar vanaf 8.20u tot na de “stuutjes” (boterhammen) is de gsm in quarantaine. Na de middagpauze gaat de gsm opnieuw in de box tot het einde van dag.

Mag snoep op school?

In de pauzes in de voormiddag vragen we om geen snoep, chips of andere ongezonde snacks op te eten. Het verprutst de gezonde eetlust. Dit kadert in ons gezondheidsbeleid.

Kan mijn kind in de studie blijven?

Er is elke dag begeleide studie voorzien van 15.30u tot 16.10u. De begeleiding gebeurt door leerkrachten van de eerste graad zelf, zodat deze op maat is van de leerlingen.

Kan mijn kind warm eten op school?

Dat kan je kind jammer genoeg niet. Omdat warme maaltijden alleen aangeboden kunnen worden in de refter en we de leerlingen altijd willen begeleiden, zorgt de verplaatsing voor teveel tijdverlies en is de middagpauze te kort om elke leerling voldoende rust en ontspanning te geven.

We eten samen onze eigen gesmeerde “stuutjes” in een gezellige sfeer.

Is er sport over de middag mogelijk?

Er zijn keuzeactiviteiten in de middagpauze die wisselend worden aangeboden, van breien over schaken tot sporten.

Hoe groot zijn de klassen?

Dit is niet altijd voorspelbaar maar in de B-stroom voorzien we een extra leerkracht vanaf 12 leerlingen. In de A-stroom vanaf 24 leerlingen. Voor praktijkvakken zijn de groepen ook maximaal 12.

Waarom spreken jullie van domeinen (A-stroom) in plaats van vakken?

De nieuwe eindtermen die een leerling na de eerste graad moet behalen zijn zo geformuleerd dat er meer samenhang is tussen de leerstof die aangeboden wordt. Om dit makkelijker te maken hebben we vakken samengebracht tot een domein. Bijvoorbeeld: zowel in Frans als Engels als Nederlands bestaat een zin uit een onderwerp, werkwoord dat je vervoegt, …  of als je in wiskunde leert op schaal werken dan kan je dat ook in aardrijkskunde gebruiken in je atlas of ………

Zijn er examens?

We voorzien 2 examenperiodes in de A-stroom. We bereiden onze leerlingen  voor  op het studeren van grotere gehelen. Voor elke examenperiode krijgen de leerlingen ook de nodige extra oefentijd op datgene waar ze nog niet zo goed in zijn en uitdieping op waar ze al sterk in zijn.

In de B-stroom voorzien we 2 Test Jezelf-momenten. Ook hier komen een aantal leerinhouden samen en moet de leerling zelfstandig aan de slag om te tonen wat hij al kan.

Werken jullie met punten?

Nee. Omdat we heel duidelijk leerlingen willen volgen in wat ze kennen en kunnen, scoren we de evaluaties op de verschillende doelen die ze moeten verwerven. Door het geven van punten en het optellen van onvoldoendes en voldoendes per domein, is het niet meer mogelijk om dit per doel te volgen.

Wanneer mag je naar een volgend jaar overgaan?

Van het eerste naar het tweede jaar kan je altijd overgaan. Toch kunnen we daar al een dwingend advies geven als we denken dat het voor het welzijn van de leerling beter is over te stappen naar de B-stroom. Je slaagt in de eerste graad als meer dan de helft - en vooral alle doelen die nodig zijn om het volgende jaar  verder op te bouwen- zijn behaald op het niveau dat de overheid verwacht.

Hoeveel rapporten zijn er?

De resultaten van evaluaties geven we samengevat in een rapport in de A-stroom 5 keer per jaar en in de B-stroom 4 keer per jaar mee naar de ouders. Alle evaluaties krijgen de leerlingen met feedback terug en kunnen door de ouders bekeken worden.

Met welk communicatiesysteem werken jullie?

We maken gebruik van Smartschool. Elke ouder heeft een Smartschoolaccount om zijn kind  te volgen. We verwittigen ook via sms indien belangrijke informatie is verstuurd.

Ik ben gescheiden en er is geen contact tussen de ouders. Hoe worden beide ouders op de hoogte gehouden?

Bij inschrijving kan u aangeven dat alle communicatie naar beide ouders moet worden gestuurd.

Heb ik recht op onderwijscheques?

Onderwijscheques worden door Oostende en sommige andere gemeentes gegeven aan ouders van hun gemeente die aan bepaalde criteria voldoen. Informeer je bij je gemeente of vraag bij ons de folder.

Zijn er bushaltes in de buurt?

Ja. Buslijn 7 en 21-22-23 en 50 hebben een halte op enkele minuten wandelen van de school. De school ligt op een 10-tal minuten stappen van trein-, tram- en busstation. Een attest voor de Lijn kan je bij ons op school krijgen.

Kan ik een locker gebruiken?

Dat kan. De lockers (of kluisjes) voor de eerste graad bevinden zich op de 1e verdieping van campus Nightingale (onze nieuwbouw). Je brengt zelf een hangslotje mee, bij voorkeur een cijferslot (geen gedoe met verloren sleuteltjes).

Wat doe ik met mijn fiets?

Je kan je fiets plaatsen in één van de fietsrekken vóór campus Nightingale (onze nieuwbouw). Zorg dat je fiets steeds goed gesloten is met een slot dat je aan het fietsrek kan vastmaken.

Hoe verloopt de eerste schooldag? Moeten wij als ouder meekomen? Wanneer eindigt de eerste schooldag?

De eerste schooldag valt op 1 september, start om 8.20u (voor het 2e jaar om 9.10u) en eindigt om 15.20u. We verwelkomen je  aan campus Nightingale (onze nieuwbouw). De eerste week maken we kennis met elkaar en met de school via allerlei workshops. Zo leer je jou ook organiseren om in het secundair onderwijs je weg te vinden.

Waar koop ik boeken en/of materiaal?

Werkboeken moet je bestellen bij Iddink. Bij inschrijving krijg je hiervoor de nodige info. Voor de meeste domeinen werken we met eigen cursusmateriaal. Bij inschrijving of in de laatste week van augustus ontvangt u een lijst met benodigdheden, zodat u die kan aanschaffen vóór de start van het schooljaar.

Hebben de leerlingen een laptop nodig?

We voorzien als school in pc’s, laptops, iPads en tablets waarmee leerlingen in de klas aan de slag kunnen. Een laptop of computer thuis kan handig zijn om de digitale agenda en andere documenten in Smartschool te raadplegen en huistaken te maken. Leerlingen die thuis niet over een pc beschikken, kunnen elke dag (behalve op woensdag) in de studie blijven, waar ze gebruik kunnen maken van een pc voor hun taken en ze de mogelijkheid hebben om te printen.

faq TWEEDE EN DERDE GRAAD & SE-N-SE

Wat zijn de schooluren?

De lesuren lopen tussen 8.20u en 17u. Afhankelijk van het lesrooster kan in hogere jaren een dag starten om 9.10u of kunnen ze ten vroegste eindigen om 15.10u. Er is een middagpauze van 11.50u of van 12.40u tot 13.30u.

Op woensdag eindigt de les om 11.50u of 12.40u.

Is er toezicht in vrije momenten?

Leerlingen van de 2de, 3de graad en se-n-se verplaatsen zich zelfstandig in de pauzes. Ook bij wissels tussen de gebouwen doen ze dit zelfstandig. We spreken leerlingen wel aan en corrigeren hun gedrag, wanneer ze te laat komen in de lessen.  Er is wel toezicht op het rookverbod op het schoolterrein en de directe omgeving.

Mag mijn kind zijn gsm mee naar school?

De gsm mag op school aanwezig zijn en kan functioneel gebruikt worden op vraag van een leerkracht. Leerlingen van de 2de graad geven hun gsm wel af bij aanvang van de les. Leerlingen van de 3de graad leren we zelf controle uit te oefenen op hun gsm-gebruik, maar als dat niet lukt is het in quarantaine geven een handig hulpmiddel.

Kan mijn kind in de studie blijven?

Er is elke dag begeleide studie voorzien van 17u tot 18u. Wanneer de lesdag vroeger eindigt,   kan in het Open Leercentrum ook in stilte worden gewerkt.

Kan mijn kind warm eten op school?

Schoolrestaurant is enkel voor internen. Soep kan wel.

Is er sport over de middag mogelijk?

Er worden op regelmatige basis sporttornooitjes georganiseerd tussen leerlingen en leerkrachten: voetbal, pingpong, badminton. 

Hoe groot zijn de klassen?

In bepaalde richtingen met veel leerlingen splitsen we. Voor praktijkvakken worden de klassen extra gesplitst. Ook in het BSO proberen we de groepen klein te houden.

Zijn er examens?

We voorzien 2 examenperiodes in ASO en TSO.

In BSO voorzien we 2 Test Jezelf-momenten. Test Jezelf is een evaluatie waar meerdere leerinhouden samen worden getoetst en waar je zelfstandig aan het werk gaat. Dit kan ook heel praktisch zijn.

Werken jullie met punten?

In ASO en TSO wel.

In BSO niet. Omdat we heel duidelijk leerlingen willen volgen in wat ze kennen en kunnen, scoren we de evaluaties op de verschillende doelen die ze moeten verwerven. Door het geven van punten en het optellen van onvoldoendes en voldoendes per vak, is het niet meer mogelijk om dit per doel te volgen.

In se-n-se werken we met beroepsgerichte competenties. Deze kunnen als volgt gescoord worden: onvoldoende, voldoende, kwaliteit.

Wanneer mag je naar een volgend jaar overgaan?

Je slaagt in je jaar als meer dan de helft en vooral alle doelen die nodig zijn om het volgende jaar op verder te bouwen zijn behaald op het niveau dat de overheid verwacht.

Hoeveel rapporten zijn er?

Het aantal rapporten verschilt nogal van opleiding, doordat stages vaak het jaarverloop voor elke opleiding wat anders maken. Bij de start van het jaar krijgen jullie de exacte data. Het aantal rapporten varieert van 3 tot 5 per jaar.

Alle evaluaties krijgen de leerlingen met feedback terug en kunnen door de ouders bekeken worden.

Met welk communicatiesysteem werken jullie?

We maken gebruik van Smartschool. Elke ouder heeft een Smartschoolaccount om zijn kind  te volgen. We verwittigen ook via sms indien belangrijke informatie is verstuurd.

Hoe verloopt de eerste schooldag?

De eerste schooldag valt op 1 september. Jouw klastitularis zal je opwachten in de fonteinzaal (hoofdgebouw). De leerlingen van het 3e en 4e jaar starten om 9.10u, het 5e en 6e jaar om 10u en het 7e  se-n-se om 11u. De eerste schooldag hoef je nog geen boeken en mappen mee te brengen. Je maakt kennis met je klasgenoten, de klassenleraar(s) en met de school. De eerste schooldag eindigt om 15.10u.

Kan ik een locker gebruiken?

Dat kan. Verspreid over het hoofdgebouw vind je oranje “kastjes”. Je vraagt op de eerste lesdag een kastje aan en je kiest er één en meldt je keuze. Je brengt (best de eerste schooldag) zelf een hangslotje mee, bij voorkeur een cijferslot (geen gedoe met verloren sleuteltjes). Deze lockers zijn gratis. Je kan ook een helmkastje huren op school.

Wat doe ik met mijn fiets of bromfiets?

Je kan je (brom)fiets plaatsen in de fietsenstalling (kelder) in het hoofdgebouw of in één van de fietsrekken vóór Nightingale (onze nieuwbouw). Zorg dat je fiets steeds goed gesloten is met een slot dat je aan het fietsrek kan vastmaken.

Zijn er bushaltes in de buurt?

Ja. Buslijn 7 en 21-22-23 en 50 hebben een halte op enkele minuten wandelen van de school. De school ligt op een 10-tal minuten stappen van trein-, tram- en busstation.

Waar koop ik boeken en/of materiaal?

Werkboeken moet je bestellen bij Iddink. Bij inschrijving krijg je hiervoor de nodige info. Voor heel wat vakken werken we met eigen cursusmateriaal. Bij het begin van het schooljaar zal elke vakleraar je zeggen welk materiaal je nog nodig hebt.

Hebben de leerlingen een laptop nodig?

We voorzien als school in pc’s, laptops, iPads en tablets waarmee leerlingen in de klas aan de slag kunnen. Een laptop thuis kan handig zijn om de digitale agenda en andere documenten in Smartschool te raadplegen en huistaken te maken. Leerlingen die thuis niet over een pc beschikken, kunnen elke dag terecht in het Open Leercentrum, waar ze gebruik kunnen maken van een pc voor hun taken en ze de mogelijkheid hebben om te printen.

Kan mijn kind verder studeren na ASO,TSO of BSO?

Diploma secundair onderwijs is behaald na het 6de jaar ASO of TSO en na het 7de jaar BSO. De vervolgopleidingen die mogelijk zijn hangen af van de afstudeerrichting.

Virtuele rondleiding

Virtuele rondleiding

Infodagen 2023 - 2024

Raadpleeg onze FAQ, misschien vindt u nu al een antwoord op uw vraag.

 • infodagen
  za 22.06.2024 - 10 tot 13u
  za 29.06.2024 - 10 tot 17u
 • zomervakantie
  elke werkdag van 10 u tot 16.30u
  ma 01.07 t.e.m. 05.07.2024
  vanaf ma 19.08.2024