eerste graad

Een middenschool kiezen die goed bij je past is niet makkelijk.
Een middenschool binnen een domeinschool maakt de keuze eenvoudiger.


De middenschool

De overstap van basisonderwijs naar het secundair dient zo vlot mogelijk te verlopen.

In de gebouwen van Nightingale vertoeven jullie op “jullie verdiep” en met een aparte speelplaats onder toezicht van jullie eigen leerkrachten voelen jullie zich geborgen in de grote school.

We besteden aandacht aan het ondersteunen van nieuwe vaardigheden die je nodig hebt om goed te leren: je organiseren, plannen, denken over je handelen…

De focus van de middenschool is oriënterend. Samen zoeken we naar je talenten en interesses om de juiste keuzes te maken in de tweede graad. Zit je in de A-stroom of de B-stroom, op Vesalius nemen we samen je leren in handen, ontwikkelen we je sterkten en ondersteunen waar nodig.

Vertrouw op Vesalius en word wat je wil

De A-stroom is het logisch vervolg van het zesde leerjaar van het lager onderwijs. De leerstof bouwt verder op het lager. We leren zelfstandiger werken en verantwoordelijkheid nemen en bereiden ons zo voor op de tweede graad.

De B-stroom is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben begrepen en/of verworven. De leerstof van het lager wordt voor een deel herhaald en nieuwe leerstof wordt trager verwerkt.

In de B-stroom werken we vanuit echte problemen. We brengen de leerstof aan die nodig is om die problemen op te lossen. De leerstof wordt dan verwerkt om oplossingen te bedenken voor die problemen. Vanuit onze vakken PAV, Frans en het labo zorg werken we gezamenlijk aan de oplossing. Iedere leerling wordt op zijn of haar niveau begeleid. We werken dus flexibel op maat van de leerling.

Vertrouw op Vesalius en word wat je wil.