spectrum (A-stroom) - tweede jaar

tweede jaar

In het tweede jaar krijgt elke leerling een basisvorming van 26 uur.
Naast die gemeenschappelijke basisvorming, geven we je de mogelijkheid om
je talenten die je in het eerste jaar ontdekte, verder te ontwikkelen.

OPTIE Moderne talen – Wetenschappen - 5 uur

Wil je graag verdiepen in zowel moderne talen als exacte wetenschappen?
In deze optie verken je de samenleving aan de hand van taal: waarom zoveel verschillende talen? Hoezeer lijken talen en culturen op elkaar? …
In deze optie word je fermer in communicatieve en literaire vaardigheden. Je begint aan een ontdekkingstocht in taal als wetenschap.
Door te experimenteren, te observeren, terreinonderzoek, informatie verwerven en verwerken, … leer je omgaan met wetenschappelijke vaardigheden.
Via projecten linken we taal en wetenschap met elkaar. Vooral het onderzoeken staat centraal.

OPTIE Maatschappij en welzijn - 5 uur

Ben je sociaal voelend?
Dan maak je hier kennis met maatschappij en welzijn in verschillende contexten.
Je maakt kennis met een aantal basisbegrippen en -technieken om samenleven en een gezonde lifestyle te optimaliseren.
Je leert omgaan met anderen en je leert in die omgang elementaire sociale en communicatieve vaardigheden ontwikkelen.
In de A-stroom onderbouwen we wat we doen met theorie en wetenschap. Dat betekent dat je inzicht krijgt in het welzijn van de mens in de maatschappij.

   

2A

Domein Moderne talen

Engels, Frans, Nederlands

7u

Domein STEM

wiskunde, natuurwetenschappen

5u

Domein STEAM

wiskunde, natuurwetenschappen, techniek, plastische opvoeding

3u

Domein mens en lichaam

lichamelijke opvoeding, zorg

3u

Domein mens en wereld

natuurwetenschappen, aardrijkskunde

3u

Domein mens en samenleving

Nederlands, geschiedenis, economie, ondernemen, burgerschap

3u

Projecten

           

2u

Levensbeschouwelijke vakken

 

2u

Basisoptie - Moderne talen-wetenschappen
of
- Maatschappij-welzijn
5u