prisma (B-stroom) - eerste jaar

Het eerste jaar is een ideale voorbereiding op een richting en een beroep in de zorg.

Project in samenwerking met anderen PRI(S)MA

Gedaan met sommen om de sommen, woorden schrijven zonder verhaal, Franse woorden inoefenen die je nu nog niet kan gebruiken,….We vertrekken in de PRI(S)MA uren (24 uren in de week) vanuit een uitdagende vraag of probleem en rekenen, schrijven, lezen, spreken ons een weg naar de oplossing of een eindproduct.

PRIMA begeleiding

Een klein team leerkrachten kent je goed en geeft je ondersteuning op maat, zodat je elke dag op jouw tempo een stapje verder zet in je leren. Fouten maken mag, maar we blijven leren.  

Samen met anderen

Samen leren zorgt er  voor dat we leren van elkaar, maar ook leren omgaan met elkaar. Ook als we het even niet met elkaar kunnen vinden. We werken niet alleen zelfstandig aan opdrachten, maar krijgen ook met gans de klas uitleg of gaan samen aan de slag.

Mezelf verkennen?

En als kers op de taart nemen we de tijd om na te denken over onze eigen interesses en talenten. Wat kan ik al en wat heb ik nog nodig om verder te kunnen?

Zit voeding en organiseren in mijn vingers? Of heb ik een hart voor de zorg? Of heb ik toch eerder een technisch brein?

Ontdek hoe jij kan schitteren in veel verschillende kleuren.

Lessenrooster (aantal uren) 1ste leerjaar B-stroom 1B
Basisvorming 21
PRISMA  
met de competenties Nederlands, wiskunde, wetenschappen en technologie, ruimtelijk en historisch bewustzijn, zorg en samen leren samenleven  
Prisma cultuur 3
Prisma levensbeschouwelijke vakken 2
Prisma mens en lichaam (LO, biologie) 2
Prisma techniek praktijk

2

Prisma vreemde talen (Engels & Frans) 4