SPECTRUM (A-stroom) - eerste jaar

In het eerste jaar van de A-stroom bieden we, naast de 28 uur basisvorming, vier uur projectwerking aan.

Sedert de start van de onderwijsvernieuwing op 1  september 2019  krijgen scholen de vrijheid onderwijs te vormen op maat van de leerlingen. Vesalius grijpt die kans, omdat we reeds heel lang innoverend werken.

We blijven met vakken werken, maar clusteren die tot logische gehelen. In die gehelen, die we domeinen noemen, zorgen we ervoor dat alle leerinhouden op een geïntegreerde manier aan bod komen, zonder dat er overlap is. In het echte leven is ook niet alles in vakjes verdeeld.

 

 

1A

2A

Domein Moderne talen

Engels, Frans, Nederlands

9u

9u

Domein STEM

wiskunde, natuurwetenschappen

6u

4u

Domein STEAM

wiskunde, natuurwetenschappen, techniek, plastische opvoeding

3u

3u

Domein mens en lichaam

lichamelijke opvoeding, zorg

2u

3u

Domein mens en wereld

natuurwetenschappen, aardrijkskunde

4u

2u

Domein mens en samenleving

Geschiedenis, economie, ondernemen, burgerschap

3u

3u

Projecten

 

 

 

 

 

 

3u

2u

Levensbeschouwelijke vakken

 

2u

2u

 

Remediëren en differentiëren...

Maar we doen meer! We zorgen ervoor dat we binnen de domeinen de nodige tijd nemen om in te spelen op de noden die leerlingen hebben nadat de basisleerstof werd aangebracht. Sommige leerlingen dagen we uit, zodat we het maximum uit hen halen. Anderen krijgen extra uitleg, ondersteuning en oefeningen, zodat we ook uit hen het maximum kunen halen. Zo kunnen we voldoende differentiëren en remediëren op maat van de leerling.

Projectwerking

Maar ook daar stopt het niet. We dagen alle leerlingen uit om het geleerde verder te  ontdekken in projecten. Per week besteden we vier uur aan projectwerking. In die projecten werken we vanuit verschillende invalshoeken. We bestuderen het gedrag van de mens, we verdiepen ons in de gezonde mens, onderzoeken de wetenschappelijke kant van samenleving en gaan na hoe cultuur de mens en de maatschappij kunnen vormen.

Op die manier leren de leerlingen op een onderzoekende manier zowat alle onderdelen van de samenleving kennen. Zo kunnen ze als jongere verder groeien, maar ook ondersteund worden in hun onderwijsloopbaan. We leren hen gerichte keuzes te maken.

De plusklas

Heb je na de lessen in de domeinen en de projecten extra ondersteuning nodig? Geen probleem, maak gebruik van de plusklas. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan je van 15.50 tot 16.30 u terecht bij de leerkrachten van de plusklas (die ook les geven in de domeinen) zodat je geen leerachterstand krijgt.