Tandartsassistent

derde jaar van de DERDe graad tSO

De tandartsassistent is de schakel tussen de tandarts en de patiënt.

RECHTERHAND EN AANSPREEKPUNT

Waar de medische ‘tandheelkundige’ handelingen tot de deskundigheid van de tandarts behoren, kan de assistent de tandarts assisteren aan de stoel en taken uitvoeren op administratief, logistiek of informatief vlak. De assistent is zowel de rechterhand van de tandarts als de steun en toeverlaat van de patiënten.

Eenvoudig gezegd of gezongen, “Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente”.

Instapdatum: 1 september – 1 februari

stage

De leerling tandartsassitent loopt 10 volledige weken stage, 5 weken per semester. Er is geen bijzondere voorkennis nodig om deze opleiding te volgen. Iedereen start van nul, men hoeft geen richting uit de gezondheidszorg gevolgd te hebben om deze studie aan te vatten.

Lessenrooster (aantal uren) 7TA    
Toegepaste psychologie   3
Toegepaste informatica   2
Kantoortechnieken   1
Toegepaste biologie   2
Toegepaste chemie   2
Tandartsassistentie, waarvan :    14
- Medische zorgverlening 2  
- Prothese 1  
- 4-handed-dentistry 1  
- Tandheelkundige kennis 8  
- Gezondheidsvoorlichting 1  
- Wetgeving en deontologie 1  
Stage   10