Internaatswerking

DERde jaar van de DERDe graad tSO

Deze opleiding omvat essentieel het werken met grote groepen
jongeren in een studiegericht milieu.

PROBLEEMGERICHT WERKEN

Het is een opleiding tot opvoeder in een internaat voor leerlingen van het lager en secundair onderwijs. Naar tewerkstelling toe biedt de opleiding heel wat mogelijkheden in de regio en binnen de scholengroep: in de streek zijn immers heel wat zeeklassen, vakantieverblijven en internaten (voor leerlingen met of zonder een beperking) die een beroep doen op interne opvoeders.

17u les:
De inhouden worden probleemgericht aangeboden zodat de linken met de praktijk duidelijk blijven. Geen kennis om de kennis, steeds in functie van de praktijk.
Thema’s: communicatie, levenslooppsychologie, observeren, studiebegeleiding, activiteiten organiseren, werken met groepen, verkenning van het werkveld,…

16u stage:
2 periodes afwisselend in internaat en buitenschoolse kinderopvang.

Instapdatum: 1 september – 1 februari

Competenties van een internaatsopvoeder

 • Opbouw van eigen deskundigheid
 • De begeleider is bereid zijn eigen handelen in vraag te stellen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld, zodat zijn handelen steeds verder evolueert en hij zijn visie op het gehele opvoeding- en begeleidingsproces kan bijsturen.
 • Ruimte geven en ondersteunen van de individuele cliënt
 • De begeleider biedt vanuit openheid en alertheid en geëngageerde interesse de nodige ondersteuning aan de cliënten en hun netwerk zodat hun levenskwaliteit wordt bevorderd. Als begeleider informeer je je ook voldoende over cliënten en hun context bij intake en je ondersteunt de cliënt in de opvolging van de begeleiding.
 • Ondersteunen van de cliënt binnen het groepsgebeuren
 • Je begeleidt de groep op die manier zodat je zoveel mogelijk rekening houdt met de specifieke behoeften en eigenheid van elk individu.
 • Aanbieden en begeleiden van activiteiten
 • De begeleider begeleidt zijn cliënten in de studie- en vrijetijdsbesteding zodat zijn talenten ontwikkelen.
 • Ondersteunen van de lichamelijke zorg
 • De begeleider ondersteunt op een respectvolle manier de cliënt zodat de zelfredzaamheid optimaal wordt gestimuleerd.
 • Als teamlid fungeren in een organisatie
 • De begeleider werkt constructief samen binnen een multidisciplinair team in een organisatie en met derden in de pedagogische sector . Op die manier draagt de begeleider bij tot de goede sfeer en werking van de dienst.
 • Het huishouden runnen
 • De begeleider runt het huishouden veilig en hygiënisch. Er wordt op een ergonomische en milieubewuste manier gewerkt .
Theorie inzichtelijk gebracht 2020