Apotheekassistent

DERde jaar van de DERDe graad tSO

Het zevende specialisatiejaar ‘apotheekassistentie’ is een wetenschappelijk-technische
studierichting, met paramedische aspecten.

FIJNE MOTORIEK EN COMMUNICATIEF

Leerlingen die kiezen voor die studierichting hebben een uitgesproken interesse voor wetenschappen in het algemeen en voor de medische wereld in het bijzonder. Vooral praktische toepassingen van wetenschappelijk onderzoek en laboratoriumwerk boeien hen. Zij hebben een goed ontwikkelde fijne motoriek, zijn nauwgezet en vaardig in communicatie.

JE TOEKOMST

Met dit diploma kan je onmiddellijk aan het werk in een officina of in een ziekenhuisapotheek, of als bediende in een groothandel voor geneesmiddelen of in een tarificatiedienst.

Instapdatum: 1 september – 1 februari

Lessenrooster (aantal uren) 7AP    
Communicatie en voorlichting   1
Medische zorgverlening   1
Toegepaste biologie   2
Toegepaste chemie   2
Toegepaste fysica   1
Apotheek, waarvan:   15
-parafarmacie (cosmetologie en kwaliteitszorg) 2  
-farmacologie (geneesmiddelenleer) 2  
-farmacognosie (medische plantkunde) 1  
-labo 8  
-toxicologie 1  
-wetgeving, deontologie en prijstarifering 1  
Stages apotheek   10

 

STAGE

De leerlingen lopen 10 weken stage. Dit gebeurt voornamelijk in een privé-apotheek, maar gedurende een aantal weken wordt er ook stage gelopen in een ziekenhuisapotheek
Je hebt als apotheek assistent heel wat mogelijkheden.

Bijzondere voorwaarden om de  beroepstitel van farmaceutisch-technisch assistent te kunnen aanvragen is beschikken over een diploma secundair onderwijs.