Animator in de ouderenzorg

DERde jaar van de DERDe graad tSO

De animator voor bejaarden speelt een belangrijke rol in het aanbieden van zinvolle
vrijetijdsbesteding aan senioren in woon- en zorgcentra en dagverzorgingscentra.

RESPECTVOL EN COMMUNICATIEF

Om te kunnen aansluiten bij de belevingswereld en de behoeften van deze doelgroep heb je een grondige kennis nodig van de ouderenproblematiek alsook van de verschillende vormen van vrijetijdsbesteding.
Daarnaast moet je goed kunnen plannen en coördineren. Ook inlevend zijn, correct en respectvol kunnen communiceren met de ouderen, hun sociaal netwerk en het team van de instelling, wordt van jou verwacht. Binnen de verschillende vakken wordt zoveel mogelijk praktijkgericht onderwijs gegeven. 

STAGE

Ook de stage neemt een aanzienlijk deel van je opleiding in beslag en wordt georganiseerd in blokken van meerdere weken. Er wordt jou de mogelijkheid geboden deze stage te lopen in de eigen woonomgeving. 
Je kan stage lopen als animator of begeleider in een rusthuis, een woonzorgcentrum. Als begeleider voor bejaarden zijn er tal van mogelijkheden.

Instapdatum: 1 september – 1 februari

animator voor bejaarden

Lessenrooster  7AO
(aantal uren)

   
expressie, waaronder:   6
- animatieve technieken
- begeleidingstechnieken
   
 opvoedkunde     5
- communicatieve technieken
- agogische technieken
- levenslooppsychologie
- beroepsorganisatie
   
Nederlands   2
Toegepaste informatica   2
Verzorging   1
Stages opvoedkunde/expressie   16

 

Competenties van een animator voor ouderen

  • Aanbieden en begeleiden van activiteiten
  • Ondersteunen van de individuële cliënt
  • Ondersteuning bieden aan de cliënt in de dagelijkse zorg binnen de context van de activiteiten
  • Als teamlid fungeren in een organisatie
  • Het sociaal netwerk van de cliënt betrekken
  • Opbouw van eigen deskundigheid als animator

 

Stage voorbereiden!