Dentaaltechnieken en suprastructuren

derde jaar van de DERDe graad tSO

Specialisatiejaar na het vijfde en zesde jaar tandtechnieken.
Deze Se-n-Se richting is een vereiste om je later als zelfstandige te kunnen vestigen..

BEHAAL JE ATTEST BEDRIJFSBEHEER

Als leerling in de richting Tandtechnieken heb je er alle belang bij ook het (zevende) specialisatiejaar Dentaaltechnieken en suprastructuren te volgen. Daar alleen leer je bepaalde technieken beheersen en ben je dus beter gewapend om in het beroep te stappen.
Bovendien is het specialisatiejaar een noodzakelijke voorwaarde om je eventueel later (na meer vervolmaking en met meer ervaring) als tandtechnicus of zelfstandig beroepsuitoefenaar te vestigen. Je krijgt een bijkomend attest ‘bedrijfsbeheer’.

CAD/CAM

CAD /CAM technieken is de grootste stap voorwaarts in de tandheelkunde en de tandtechnieken van het laatste decennium. De veelheid aan toepassingen en toekomstige mogelijkheden hebben ons er toe doen besluiten om dergelijk systeem aan te schaffen in het Vesaliusinstituut in Oostende. Zo kan je als leerling van het 6de jaar Tandtechnieken en het 7de jaar Dentaaltechnieken en suprastructuren vertrouwd geraken met deze allerlaatste technieken, zoals Nobel biocare optimet, Ceramill, Renishaw. Je krijgt eveneens de kans om via cursussen andere systemen aan te leren. De tandtechnicus van vandaag kan niet zonder deze opleiding.

Instapdatum: 1 september

Het modelleren met professionele programma's is niet meer weg te denken uit de opleiding

Stage

De studenten lopen twee dagen stage per week (maandag en dinsdag) in tandtechnische bedrijven. De studenten mogen stage lopen in hun eigen streek.

De stage is een onderdeel van het studieprogramma en maakt de studenten vertrouwd met een hoeveelheid aan taken overeenkomstig het beroepsprofiel van tandtechniek. Het moet de student toelaten specifieke kennis en verscheidene attitudes te verwerven zoals bijvoorbeeld:

  • theoretische kennis en technieken toepassen in werksituaties
  • de confrontatie met de praktische problemen van het bedrijfsleven aankunnen

Kortom: praktijkervaring opdoen!

Bijzondere toelatingsvoorwaarden: voor de richting Dentaaltechnieken en suprastructuren moet men eerst het 5de en 6de jaar Tandtechnieken gevolgd hebben

Lessenrooster (aantal uren) 7DS  
Duits 2
Toegepaste economie 4
Tandtechniek, waarvan:  8
- Orthodontie  1
- Prothesen met verankering  2
- Gerber prothese  2
- Implantaten en CAD/CAM 3
Praktijk tandtechnieken 8
Stage tandtechnieken 12