Se-n-SE

Een Se-N-Se richting volgen in het Vesaliusinstituut

Met een traditie van onderwijs aan volwassenen en oudere leerlingen, voelt Vesalius zich in zijn nopjes om de opleiding secundair na secundair aan te bieden.

De term secundair misleidt soms en roept het idee op van betutteling, bij het handje houden,… terwijl jongvolwassenen gebaat zijn bij het zelf in handen nemen van hun leerproces. Zelfreflectie, ondersteuning op maat en verantwoordelijkheid geven, staan dan ook voorop in onze opleidingen.

Een se-n-se opleiding aanvatten kan vanuit drie perspectieven: directe voorbereiding op de arbeidsmarkt, een opstapje naar een vervolgopleiding of een snelle heroriëntering (mede mogelijk door instap op 1 september of 1 februari).

Maar alle drie vragen ze de opbouw van competenties in een specifieke context. Geen kennis om de kennis. Wijsheden worden niet allen in je hersenpan opgeslagen, maar gesoupeerd in praktijkvoorbeelden. Met vaardigheden die je in de vingers leert hebben, steek je hier de handen uit de mouwen! Leerlingen maken zich allen de kennis, vaardigheden, attitudes eigen die ze onmiddellijk kunnen aanwenden in de verschillende taken waar ze in het beroep mee geconfronteerd worden.

Leerlingen worden ook beoordeeld op deze competenties. Wie slaagt is competent bevonden om die job uit te oefenen!