derde graad

eerste jaar van de derde graad - VANAF 1/9/2023
TWEEDE JAAR VAN DE DERDE GRAAD - vanaf 1/9/2024
 

Onderwijs is volop in beweging. Vanaf 1 september 2018 wordt de hervorming van het secundair
onderwijs jaar na jaar ingevoerd. Zo zal de derde graad in zijn geheel hervormd zijn vanaf september 2024.

De studierichtingen worden onderverdeeld in verschillende DOMEINEN. Het Vesaliusinstituut heeft als school voor mens, welzijn en wetenschappen een zeer duidelijk profiel. Al onze richtingen in de domeinen maatschappij en welzijn en in wetenschappen leiden tot verder studeren of tot onmiddellijke tewerkstelling in de wetenschappelijke, sociale, opvoedkundige, verpleegkundige, verzorgende of paramedische sector.

Naast de indeling in domeinen, worden de studierichtingen onderverdeeld in FINALITEIT (in einddoel).
Doorstroomrichtingen (gericht op verder studeren).
Richtingen met dubbel doel of finaliteit (verder studeren of gaan werken).
Arbeidsmarktgericht (om na je studies direct te gaan werken).

Je moet ook nog een keuze maken tussen domeinoverschrijdende of domeingebonden richtingen, of welke INVULLING je aan je studiekeuze geeft.
Als je kiest voor domeinoverstijgend, kies je voor een abstracte, theoretische opleiding met een nog brede invulling.
Kies je voor domeingebonden, dan ga je zeker ook voor verder studeren en danis de invulling reeds meer op je gekozen domein.

Ik kies doorstroomprofiel

Ik kies

Doorstroomprofiel - Domeinoverschrijdend

Ik studeer vlot theoretische en abstracte inhouden?
Ik leg verbanden tussen verschillende invalshoeken?
Ik heb aandacht voor correct taalgebruik en wil communicatief sterk worden?
Ik hou mijn keuzes in het hoger/universitair onderwijs liefst zo breed mogelijk.

Dan zit je prima!

Ik kies

Moderne talen Wetenschappen
Domein Wetenschappen

Algemene vakken

*

Competenties nodig voor het hoger onderwijs

*

Specifiek gedeelte
- Frans

- Engels
- Duits
- biologie
- aardwetenschappen
- fysica
- STEM
- wiskunde in functie van wetenschappen

*

* het precieze aantal uur is nu nog niet bepaald

want ik

 • zoek een opleiding met brede mogelijkheden in vervolgonderwijs in universiteit of hogeschool
 • kan kiezen voor extra wiskunde-uren als ik een wetenschappelijke richting wil kiezen in universitair of hoger onderwijs
 • hou van abstracte, verdiepende en inzichtelijke benaderingen van wetenschap en taal
 • hou van onderzoekend benaderen van wetenschap en taal
 • hou van Frans, Engels, Duits
 • sta open voor wiskundige vraagstukken
 • wil zelfstandig informatie kritisch bekijken, structureren en verwerken.

Ik kies

Wiskunde-wetenschappen
Domein Wetenschappen

Algemene vakken

*

Competenties nodig voor het hoger onderwijs

*

Specifiek gedeelte
- biologie
- aardwetenschappen
- fysica
- STEM
- wiskunde gevorderde
- informaticawetenschappen

*

* het precieze aantal uur is nu nog niet bepaald

want ik

 • zoek een opleiding met brede mogelijkheden in vervolgonderwijs in universiteit of hogeschool
 • kies voor voldoende wiskunde-uren om een wetenschappelijke richting te kunnen kiezen in universitair of hoger onderwijs
 • sta open voor wiskundige vraagstukken
 • hou van algoritmen en programmeren
 • wil verder leren computationeel denken
 • hou van abstracte, verdiepende en inzichtelijke benaderingen van wetenschap
 • hou van onderzoekend benaderen van wetenschap
 • wil zelfstandig informatie kritisch bekijken, structureren en verwerken.

Ik kies

Humane wetenschappen
Domein Mens en Welzijn

AlgemNormalene vakken

*

Competenties nodig voor het hoger onderwijs

*

Specifiek gedeelte

- gedragswetenschappen
- sociale wetenschappen
- filosofie
- kunstbeschouwing
- wiskunde: statistiek

*

* het precieze aantal uur is nu nog niet bepaald

want ik

 • zoek een opleiding met brede mogelijkheden in vervolgonderwijs in universiteit of hogeschool
 • hou van abstracte, verdiepende en inzichtelijke benaderingen van maatschappelijke fenomenen en hun impact op gedrag van mensen
 • hou van abstracte, verdiepende en inzichtelijke benaderingen van maatschappelijke fenomenen doorheen verschillende politieke systemen en diverse culturen
 • kijk met een onderzoekende en kritische blik
 • ben geboeid door essentiële levensvragen

Ik kies

Doorstroomprofiel - Domeingebonden

Ik studeer vlot theoretische en abstracte inhouden?
Ik leg verbanden tussen verschillende invalshoeken?
Ik heb aandacht voor correct taalgebruik en wil communicatief sterk worden?
Mijn keuze voor één domein van interesse is wel gemaakt.

Dan zit je prima!

Ik kies

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen
(vroegere Techniek-wetenschappen)
Domein Wetenschappen

Algemene vakken

*

Competenties nodig voor het hoger onderwijs

*

Specifiek gedeelte
- wiskunde
- informaticawetenschappen
- biologie
- chemie
- fysica
- STEM
*

* het precieze aantal uur is nu nog niet bepaald

Want ik

 • zoek een opleiding met brede mogelijkheden binnen wetenschappelijke opleidingen in vervolgonderwijs in universiteit of hogeschool
 • kan kiezen voor extra wiskunde-uren of extra uren wetenschappen afhankelijk van welke wetenschappelijke richting ik wil kiezen in universitair of hoger onderwijs
 • ben geboeid door biologie, chemie en fysica (electromagnetisme, thermodynamica en mechanica) en hun toepassingen binnen natuur en milieu
 • ben nieuwsgiering naar de wondere wereld van informaticawetenschappen
 • hou van toepassen van wetenschappen in STEM opdrachtenen labo
 • ben nieuwsgierig van aard en wil graag experimenteren
 • kan logisch redeneren
 • wil zelfstandig informatie kritisch bekijken, structureren en verwerken.

Waar kan ik daarna heen?

biotechniek, farmaceutische wetenschappen, industriële wetenschappen en technologie, wetenschappen (biochemie en biotechnologie, biologie, chemie), biomedische wetenschappen, industriële wetenschappen en technologie (chemie), gezondheidszorg, onderwijs...

Ik kies

Welzijnswetenschappen
(vroegere Gezondheids- en welzijnswetenschappen)

Domein Mens en Welzijn

Algemene vakken

*

Competenties nodig voor het hoger onderwijs

*

Specifiek gedeelte
- gedragswetenschappen
- sociale wetenschappen
- filosofie
- biologie en chemie
- wiskunde: statistiek
*

* het precieze aantal uur is nu nog niet bepaald

want ik

 • zoek een opleiding met brede mogelijkheden binnen humane en sociale opleidingen in universiteit of hogeschool
 • hou van abstracte, verdiepende en inzichtelijke benaderingen van maatschappelijke fenomenen en hun impact op gedrag van mensen
 • hou van abstracte, verdiepende en inzichtelijke benaderingen van maatschappelijke fenomenen, politieke systemen en diverse culturen
 • heb interesse in sociale aspecten van recht
 • ben geboeid door biologie van de mens, de impact van chemie op de omgeving en onze gezondheid
 • denk na over levensvragen
 • kijk met een onderzoekende en kritische blik

Waar kan ik daarna heen?

sociale gezondheidswetenschappen, gezondheidszorg, psychologie en pedagogische wetenschappen,  gecombineerde studiegebieden (pedagogie van het jonge kind, sport en bewegen), onderwijs, sociaal-agogisch werk..

Ik kies dubbele finaliteit

Ik heb  tijd nodig om alle theoretische en abstracte doelen te halen. Herhaling en concrete toepassingen maken het studeren voor mij haalbaar. Schooldagen afwisselen met wat ervaringen in het werkveld, maken mijn schooljaar draaglijker. Ik zie mezelf misschien ook wel verder studeren na het secundair.

Dan zit je goed

Ik kies

Biotechnologische en chemische technieken
(vroegere Farmaceutisch assistent / Chemie)

Domein Wetenschappen

Algemene vakken

*

Competenties nodig voor het hoger onderwijs

*

Specifiek gedeelte
- wiskunde
- informaticawetenschappen
- biologie en labo biologie
- chemie en labo chemie
- fysica
- STEM

- farmacie

*

* het precieze aantal uur is nu nog niet bepaald

want ik

 • hou van wetenschappen (chemie, bio) als ik die toegepast kan aanleren
 • hou van wiskundige toepassingen
 • ben geboeid door de software van informatica
 • voel me uitgedaagd door STEM opdrachten
 • overweeg verder studeren in een wetenschappelijke professionele bachelor
 • maar misschien overweeg ik wel een job als Labotechnische medewerker of Laboratoriumassistent of Operator voedings-, chemische en farmaceutische industrie

Waar kan ik daarna heen?

biotechniek, gezondheidszorg, industriële wetenschappen en technologie (chemie), onderwijs...

Ik kies

Optiektechnieken
Domein Wetenschappen

Algemene vakken

*

Competenties nodig voor het hoger onderwijs

*

Specifiek gedeelte

- wiskunde
- informaticawetenschappen
- biologie
- fysica
- STEM
- optometrie en technologie
- parktijk optiek
- stage optiek

*

* het precieze aantal uur is nu nog niet bepaald

want ik

 • heb interesse in de anatomie van de mens, met het oog als focus
 • heb interesse in fysica, met het licht als focus
 • ben geboeid door de software van informatica
 • voel me uitgedaagd door STEM opdrachten
 • wil graag de “visie” van mensen verbeteren en hiervoor met klanten aan de slag gaan
 • ben communicatief en klantvriendelijk
 • ben fijnmotorisch handig om technisch perfect te werken tot een eindproduct (bril of lenzen) met een verfijnde afwerking

Beschik je reeds over een diploma secundair onderwijs dan kan je het vijfde en zesde jaar combineren in één jaar!

Waar kan ik daarna heen?

gezondheidszorg (m.u.v. biomedische laboratoriumtechnologie), industriële wetenschappen en technologie (zorgtechnologie), onderwijs...

Ik kies

Orthopedietechnieken
Domein Wetenschappen

Algemene vakken

*

Competenties nodig voor het hoger onderwijs

*

Specifiek gedeelte
- wiskunde
- informaticawetenschappen
- biologie - beweginsleer - anatomie
- fysica
- STEM
- technologie
- praktijk orthopedie
- stage orthopedie
*

* het precieze aantal uur is nu nog niet bepaald

want ik

 • heb interesse in de anatomie van de mens
 • heb interesse in fysica, met constructieleer als focus
 • ben geboeid door de software van informatica
 • voel me uitgedaagd door STEM opdrachten
 • wil graag de technische oplossingen zoeken voor menselijke problemen
 • ben fijnmotorisch handig om technisch perfect te werken tot een eindproduct (ortesen en prothesen, bandages)

Beschik je reeds over een diploma secundair onderwijs dan kan je het vijfde en zesde jaar combineren in één jaar!

Waar kan ik daarna heen?

gezondheidszorg (m.u.v. biomedische laboratoriumtechnologie), industriële wetenschappen en technologie (zorgtechnologie), onderwijs,  orthopedie (Geel).

Ik kies

Tandtechnieken
Domein Wetenschappen

Algemene vakken

*

Competenties nodig voor het hoger onderwijs

*

Specifiek gedeelte

- wiskunde
- informaticawetenschappen
- biologie
- fysica
- STEM
- praktijk tandtechnieken

*

* het precieze aantal uur is nu nog niet bepaald

want ik

 • heb interesse in de anatomie van de mens
 • heb interesse in fysica, met constructieleer als focus
 • ben geboeid door de software van informatica
 • voel me uitgedaagd door STEM opdrachten
 • ben gericht op afleveren van kwaliteitsvolle eindproducten
 • ben fijnmotorisch handig om technisch perfect te werken
 • heb interesse om met CAD/CAM technieken te werken

Beschik je reeds over een diploma secundair onderwijs dan kan je het vijfde en zesde jaar combineren in één jaar!

Waar kan ik daarna heen?

gezondheidszorg (m.u.v. biomedische laboratoriumtechnologie), industriële wetenschappen en technologie (zorgtechnologie), onderwijs.

Ik kies

Gezondheidszorg
(vroegere Jeugd- en gehandicaptenzorg)

Domein Mens en Welzijn

Algemene vakken

*

Competenties nodig voor het hoger onderwijs

*

Specifiek gedeelte
- psychologie

- biologie (fysiologie en anatomie)

- filosofie

- recht en deontologie

- stage binnen zorg

*

* het precieze aantal uur is nu nog niet bepaald

want ik

 • ben nieuwsgierig naar verklaringen voor het gedrag van mensen
 • denk na over levensvragen
 • ben geboeid door gezondheidsvraagstukken
 • heb interesse in deontologische dilemma’s
 • ben empathisch en communicatief
 • zorg graag voor andere mensen
 • overweeg verder studeren in een humane of gezondheidsrichting op niveau professionele bachelor
 • maar misschien overweeg ik een job in de zorg

Waar kan ik daarna heen?

gecombineerde studiegebieden (pedagogie van het jonge kind), onderwijs, gezondheidszorg.

Ik kies

Opvoeding en begeleiding
(vroegere Jeugd- en gehandicaptenzorg)

Domein Mens en Welzijn

Algemene vakken

*

Competenties nodig voor het hoger onderwijs

*

Specifiek gedeelte

- psychologie

- pedagogie

- recht en deontologie

- stage als begeleider

*

* het precieze aantal uur is nu nog niet bepaald

want ik

 • ben nieuwgierig naar verklaringen voor het gedrag van mensen
 • ben geboeid door opvoedkundige vraagstukken
 • denk na over levensvragen
 • heb interesse in deontologische dilemma’s
 • ben empathisch en communicatief
 • zorg graag voor andere mensen
 • organiseer graag activiteiten binnen vrijetijdsbesteding
 • overweeg verder studeren in een humane of sociale professionele bachelor
 • maar misschien overweeg ik een job als kinderbegeleider

Waar kan ik daarna heen?

gecombineerde studiegebieden (pedagogie van het jonge kind), onderwijs, gezondheidszorg.

Ik kies arbeidsmarktgericht

Ik ben een doener. . Ik heb een duidelijke job voor ogen. Ik wil me misschien nog wel wat specialiseren in mijn job, maar na het secundair ga ik toch graag aan het werk. Een bijkomende beroepsopleiding is wel nog mogelijk. Uiteraard heb ik ook wat algemene vorming nodig om in de samenleving mijn manneke te staan

Dan zit je goed!

Ik kies

Assistentie in wonen, zorg en welzijn
Domein Mens en Welzijn

want ik

 • sta graag ten dienste van anderen
 • werk graag in teamverband
 • heb oog voor veiligheid, hygiëne en ergonomie
 • hou van huishoudelijke taken als onderhoud, linnendienst,…
 • hou van bereiden, verdelen van maaltijden
 • ben bereid om mijn manieren van communiceren aan te passen
 • sta open voor andere mensen.

 

 

 

Ik kies

Basiszorg en Ondersteuning
Domein Mens en Welzijn

want ik

 • sta graag ten dienste van anderen
 • werk graag in teamverband
 • heb oog voor veiligheid, hygiëne en ergonomie
 • sta open voor andere mensen
 • ben bereid om mijn manieren van communiceren aan te passen
 • heb oog voor het welzijn van mensen
 • hou van verzorgende taken
 • hou van huishoudelijke activiteiten
 • organiseer graag activiteiten in functie van vrijetijdsbesteding

Waar kan ik daarna heen?

Je kan kiezen tussen kinderbegeleider of verzorgende/zorgkundige.
Je kan ook nog andere beroepsopleidingen volgen.
Als je toch nog een professionele bachelor (zoal kleuterleidster of zo) wil starten kan je een voorbereidend jaar hoger onderwijs volgen.