6 Techniek-wetenschappen

tweede jaar van de DERDe graad tSO

De studierichting Techniek-wetenschappen is een doorstroomrichting waar natuurwetenschappen
en wiskunde centraal staan. Ze richt zich tot leerlingen die een meer praktische aanpak verkiezen
boven het abstracttheoretische lessenpakket van het ASO.

TOEPASSINGSGERICHT

De laboratoriumproeven ondersteunen de wetenschappen op een meer concrete en toepassingsgerichte aanpak. “Wat je zelf doet, begrijp je en onthoud je beter”. Bovendien stimuleren deze labo’s je kritische houding door een wisselwerking tussen waarneming, experiment en toepassing en leer je de vereiste basisattitudes in verband met het veilig omgaan met stoffen en labomaterieel.

 

Studiekeuzebegeleiding derde graad

je toekomst

Na deze richting zijn er tal van mogelijkheden om verder te studeren, afhankelijk van je capaciteiten, je interesses en je inzet.

• Se-n-Se-jaren (Apotheekassistent, Biochemie, Chemische procestechnieken, Water-en luchtbeheersingstechnieken)
• HBO (Biochemie, Chemie, Elektriciteit, Elektromechanica, Elektronica, Telecommunicatietechnieken,…)
• Professionele Bachelors (Biomedische laboratoriumtechnologie, Chemie, Secundair onderwijs, Medische beeldvorming, Verpleegkunde,…)
• Academische Bachelors (Biomedische wetenschappen, Industriële wetenschappen,…)

De richting Techniek-wetenschappen in beeld

Stage

In het zesde jaar heb je twee weken stage. De bedoeling van deze stage is kennismaken met het bedrijfsleven, liefst in functie van de geïntegreerde proef (GIP). De stageplaatsen kunnen sterk verschillen naargelang de gerichtheid op één van de vakgebieden biologie, chemie, ecologie of fysica. Voorbeelden van stageplaatsen zijn: VMM (Vlaamse milieumaatschappij), Damiaan Ziekenhuis (klinisch labo – medische beeldvorming), VLIZ (Vlaams instituut voor de zee), Daikin, Brouwerij...
 

Seminarie kiezen

In het seminarie wiskunde/wetenschappen krijg je de kans om je wetenschappelijke talenten verder te ontdekken. Op die manier kan je een gefundeerde studiekeuze maken.
Indien nodig, dan kan er tijdens de seminarie uren ook geremedieerd worden.

Lessenrooster (aantal uren) 5TW-6TW 1ste jaar 2de jaar
aardrijkskunde 2 2
Engels 2 2
Frans 2 2
geschiedenis 1 1
godsdienst/zedenleer 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
wiskunde 4 4
seminarie wiskunde  of
seminarie wetenschappen
2 2
toegepaste ecologie 3 3
toegepaste biologie 3 3
toegepaste chemie 3 3
toegepaste fysica 6 5
toegepaste informatica 1 1
stage - 2