6 Gezondheids- en welzijnswetenschappen

tweede jaar van de DERDe graad tSO

De studierichting Gezondheids- en welzijnswetenschappen is een richting die voorbereidt op studies
in het hoger onderwijs en houdt geen directe beroepsvorming in. De opleiding heeft een beroepsverkennende
functie met het oog op een gefundeerde keuze van de verdere opleiding.

WETENSCHAPPELIJKE BASIS VOOR TOEKOMST IN DE GEZONDHEIDSSECTOR

De opleiding richt zich op competent worden in de omgang met de mens als totale persoon, de fasen van zijn levensloop en de ruime maatschappelijke context waarin hij vertoeft. Het uitgangspunt hierbij is steeds de gezonde mens en het preventief handelen binnen de gezondheids- en welzijnssector.

De vakken opvoedkunde, verzorging, voeding, toegepaste wetenschappen vormen de wetenschappelijke basis om in de praktijk aan de slag te gaan. Via projecten, observatieactiviteiten, praktijklessen op verplaatsing,... benaderen we de leerinhouden vanuit verschillende invalshoeken in een zo reël mogelijke context. Op die manier houden we leerlingen ook een spiegel voor om te reflecteren over hun houding, interesses en talenten en te groeien als persoon.

De zesdejaars organiseren een Gezondheidsbeurs waar leerkrachten en leerlingen van de school interessante tips kunnen vinden

Praktijk op verplaatsing (POV): kennismaking met het werkveld

In het vijfde jaar staat het thema 'De levensloop van het lage schoolkind' centraal:
- bezoek kinderdagverblijf, CKG Kapoentje, K.W. Ibis, drie halve dagen in april/mei naar kleuterklassen, begeleiding Sportsterrendagen Sport Vlaanderen...

In het zesde jaar zien de leerlingen het vervolg van het 'Levensloop'-thema en werken ze projectmatig:
- budgetspel, spel duurzame ontwikkeling, project On Wheels, diversiteitsspel, gezondheidsbeurs...

De projecten worden beoordeeld op basis van vakgebonden attitudes.  Onderzoeksprojecten

In het vijfde jaar trekken de leerlingen zelf naar het werkveld voor een kleinschalig onderzoek.

In het zesde jaar werken de leerlingen aan een jaarvullend onderzoek dat zijn finaliteit krijgt in de Geïntegreerde Werkproef (GIP).

Dissectie van de nier in labo 2020

De richting Gezondheids- en welzijnswetenschappen voorgesteld in woord én beeld

Lessenrooster (aantal uren) 5GW-6GW

1ste jaar 2de jaar
aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
geschiedenis 1 1
levensbeschouwing 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
wiskunde 2 2
toegepaste biologie, waaronder: 3 3
anatomie / biologie / fysiologie    
toegepaste chemie 1 1
toegepaste ecologie 1 1
toegepaste fysica 1 1
toegepaste informatica 1 1
opvoedkunde / verzorging / voeding 13 13