6 Farmaceutisch-technisch assistent

tweede jaar van de DERDe graad tSO

Met de studierichting ‘farmaceutisch-technisch assistent’ wordt een opleiding met grote finaliteit geboden.
Hiermee wordt bedoeld dat de afgestudeerde meteen als apotheekassistent aan het werk kan.
Niettemin is er ook een zeer grote doorstroommogelijkheid naar bachelor- en zelfs masteropleidingen.

Uit de vooropleiding van 1ste en 2de graad wordt wel een goede basis (daarom nog geen uitgebreide kennis) in het vak chemie verwacht. Naast chemie wordt veel nadruk gelegd op beroepsgerichte vakken. De stages worden in officina (apotheken) en ziekenhuisapotheken gelopen, maar er wordt ook kennis gemaakt met het werk in farmaceutische groothandels, tariferingsdiensten, e.d.

In het zesde jaar loop je iedere woensdagvoormiddag en de ganse vrijdag stage.

Howest 'Knappe Koppen' seminarie: bepalen van glucosegehalte in het bloed

De richting Apotheekassistent voorgesteld in woord en beeld

Lessenrooster (aantal uren) 5FA-6FA 1ste jaar 2de jaar
aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
geschiedenis 1 1
levensbeschouwing 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
wiskunde 2 2
apotheek, waarvan: 10 5

-farmacologie (geneesmiddelenleer)
-farmacognosie (medische plantkunde)

-toxicologie
-cosmetologie (dermatologische kennis)
-dieetleer en kwaliteitszorg
-wetgeving en prijsbepaling
-labo

-

1

-

1

-

1

 

-

-

8

2

-

1

-

1

-

 

1

1

-

toegepaste biologie, waaronder: 4 2
anatomie/biologie/microbiologie    
toegepaste chemie, waarvan: 6 3
-toegepaste en organische chemie
- analytische chemie

3

3

3

-

toegepaste fysica 1 1
stage - 10
Orde en nauwkeurigheid zijn van levensbelang in de opleiding.