5 Welzijnswetenschappen

eerste jaar van de derde graad tso

DOORSTROOMPROFIEL > DOMEINGEBONDEN

Ik studeer vlot theoretische en abstracte inhouden?
Ik leg verbanden tussen verschillende invalshoeken?
Ik heb aandacht voor correct taalgebruik en wil communicatief sterk worden?
Mijn keuze voor één domein van interesse is wel gemaakt.

Dan zit je prima!

[Naast de indeling in domeinen, worden de studierichtingen onderverdeeld in finaliteit (in einddoel).
Doorstroomrichtingen (gericht op verder studeren).
Richtingen met dubbel doel of finaliteit (verder studeren of gaan werken).
Arbeidsmarktgericht (om na je studies direct te gaan werken).]

Ik kies

Welzijnswetenschappen
(vroegere Gezondheids- en welzijnswetenschappen)

Domein Mens en Welzijn

Algemene vakken

19

Heerlijk Humane Wijze Wetenschappen

2

Specifiek gedeelte
- Nederlands
- Engels
- wiskunde
- sociale wetenschappen
- gedragswetenschappen
- biologie
- filosofie
11want ik

  • zoek een opleiding met brede mogelijkheden binnen humane en sociale opleidingen in universiteit of hogeschool
  • hou van abstracte, verdiepende en inzichtelijke benaderingen van maatschappelijke fenomenen en hun impact op gedrag van mensen
  • hou van abstracte, verdiepende en inzichtelijke benaderingen van maatschappelijke fenomenen, politieke systemen en diverse culturen
  • heb interesse in sociale aspecten van recht
  • ben geboeid door biologie van de mens, de impact van chemie op de omgeving en onze gezondheid
  • denk na over levensvragen
  • kijk met een onderzoekende en kritische blik

Je kan de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, filosofisch, sociologisch, natuurwetenschappelijk referentiekader.

In vergelijking met de richting humane wetenschappen ligt het accent meer op wiskunde en wetenschappen (biologie en chemie) en niet op de culturele invalshoeken.

Waar kan ik daarna heen?

sociale gezondheidswetenschappen, gezondheidszorg, psychologie en pedagogische wetenschappen,  gecombineerde studiegebieden (pedagogie van het jonge kind, sport en bewegen), onderwijs, sociaal-agogisch werk..