5 opvoeding en begeleiding

eerste jaar van de derde graad tso

IK KIES DUBBELE FINALITEIT

Ik heb  tijd nodig om alle theoretische en abstracte doelen te halen. Herhaling en concrete toepassingen maken het studeren voor mij haalbaar. Schooldagen afwisselen met wat ervaringen in het werkveld, maken mijn schooljaar draaglijker. Ik zie mezelf misschien ook wel verder studeren na het secundair.

Dan zit je goed

[Naast de indeling in domeinen, worden de studierichtingen onderverdeeld in finaliteit (in einddoel).
Doorstroomrichtingen (gericht op verder studeren).
Richtingen met dubbel doel of finaliteit (verder studeren of gaan werken).
Arbeidsmarktgericht (om na je studies direct te gaan werken).]

Ik kies

Opvoeding en begeleiding
(vroegere Jeugd- en gehandicaptenzorg)

Domein Mens en Welzijn

Algemene vakken

16

Heerlijk Humane Wijze Wetenschappen

2

Specifiek gedeelte
- stage
- zorg
- indirecte zorg
- voeding
- toegepaste psychologie
- pedagogie
- opvoedkunde
- pro-actieve cirkel

15want ik

  • ben nieuwgierig naar verklaringen voor het gedrag van mensen
  • ben geboeid door opvoedkundige vraagstukken
  • denk na over levensvragen
  • heb interesse in deontologische dilemma’s
  • ben empathisch en communicatief
  • zorg graag voor andere mensen
  • organiseer graag activiteiten binnen vrijetijdsbesteding
  • overweeg verder studeren in een humane of sociale professionele bachelor
  • maar misschien overweeg ik een job als kinderbegeleider

Ik leer inhouden uit de toegepaste wetenschappen zoals toegepaste psychologie, pedagogiek, toegepaste filosofie, recht en deontologie worden gekoppeld aan het begeleiden van kinderen. Daarnaast is er ook heel wat praktijk waarbij je verschillende taken uitvoert zoals het begeleiden en opvoeden van baby’s, peuters en kinderen van de basisschool buiten de schooltijd, het verzorgen en het stimuleren in hun algemene ontwikkeling en het ondersteunen van de ouders als eerste opvoeders.

In vergelijking met Gezondheidszorg richt deze opleiding zich naar kinderen en hun opvoeding.

Waar kan ik daarna heen?

Een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.
Gecombineerde studiegebieden (pedagogie van het jonge kind), onderwijs, gezondheidszorg.