5 biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

eerste jaar van de derde graad ASO

ik kies DOORSTROOMPROFIEL -> DOMEINGEBONDEN

Ik studeer vlot theoretische en abstracte inhouden?
Ik leg verbanden tussen verschillende invalshoeken?
Ik heb aandacht voor correct taalgebruik en wil communicatief sterk worden?
Mijn keuze voor één domein van interesse is wel gemaakt.

Dan zit je prima!

[Naast de indeling in domeinen, worden de studierichtingen onderverdeeld in finaliteit (in einddoel).
Doorstroomrichtingen (gericht op verder studeren).
Richtingen met dubbel doel of finaliteit (verder studeren of gaan werken).
Arbeidsmarktgericht (om na je studies direct te gaan werken).]

Ik kies

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen
(vroegere Techniek-wetenschappen)
Domein Wetenschappen

Algemene vakken

17

Heerlijk Humane Wijze Wetenschappen

2

Specifiek gedeelte
- Nederlands
- wiskunde
- biologie
- fysica
- chemie
- STEM engineering en labo
- infomaticawetenschappen

13want ik

  • zoek een opleiding met brede mogelijkheden binnen wetenschappelijke opleidingen in vervolgonderwijs in universiteit of hogeschool
  • kan kiezen voor extra wiskunde-uren of extra uren wetenschappen afhankelijk van welke wetenschappelijke richting ik wil kiezen in universitair of hoger onderwijs
  • ben geboeid door biologie, chemie en fysica (electromagnetisme, thermodynamica en mechanica) en hun toepassingen binnen natuur en milieu
  • ben nieuwsgiering naar de wondere wereld van informaticawetenschappen
  • hou van toepassen van wetenschappen in STEM opdrachtenen labo
  • ben nieuwsgierig van aard en wil graag experimenteren
  • kan logisch redeneren
  • wil zelfstandig informatie kritisch bekijken, structureren en verwerken.

Je kijkt met een wetenschappelijke en onderzoekende houding naar de maatschappij en hun omgeving. Zowel de levende als niet-levende materie wordt bestudeerd om onder meer actuele eco-logische en biotechnologische thema’s te kaderen.

In vergelijking met de richting Wiskunde wetenschappen richt deze opleiding zich op de gevorderde fysica met mechanica, electromagnetisme en thermodynamica en competenties binnen engineering. De wiskunde staat in functie van de wetenschappen.

Waar kan ik daarna heen?

biotechniek, farmaceutische wetenschappen, industriële wetenschappen en technologie, wetenschappen (biochemie en biotechnologie, biologie, chemie), biomedische wetenschappen, industriële wetenschappen en technologie (chemie), gezondheidszorg, onderwijs...