5 & 6 wetenschappen-wiskunde

eerste en tweede jaar van de DERDe graad ASO

De studierichting Wiskunde - wetenschappen is een ASO-richting waar wiskunde centraal staat,
 gericht op doorstromen naar het hoger onderwijs.

EERSTE JAAR wetenschappen-wiskunde

ik kies DOORSTROOMPROFIEL -> DOMEINoverschrijdend

Ik studeer vlot theoretische en abstracte inhouden. Ik leg verbanden tussen verschillende invalshoeken. Ik heb aandacht voor correct taalgebruik en wil communicatief sterk worden. Ik hou mijn keuzes in het hoger/universitair onderwijs liefst zo breed mogelijk.
Dan zit je prima!

[Naast de indeling in domeinen, worden de studierichtingen onderverdeeld in finaliteit (in einddoel).
Doorstroomrichtingen (gericht op verder studeren).
Richtingen met dubbel doel of finaliteit (verder studeren of gaan werken).
Arbeidsmarktgericht (om na je studies direct te gaan werken).]

Ik kies

Wetenschappen-wiskunde
Domein Wetenschappen

Algemene vakken

17

Heerlijk Humane Wijze Wetenschappen 

2

Specifiek gedeelte
- aardrijkskunde
- Nederlands
- Frans
- Engels
- wiskunde
- biologie
- chemie
- fysica
- STEM onderzoeksvaardigheden
- informaticawetenschappen
- onderzoeksvaardigheden uitgediept

13

 

want ik

  • zoek een opleiding met brede mogelijkheden in vervolgonderwijs in universiteit of hogeschool;
  • kies voor voldoende wiskunde-uren om een wetenschappelijke richting te kunnen kiezen in universitair of hoger onderwijs;
  • sta open voor wiskundige vraagstukken;
  • hou van algoritmen en programmeren;
  • wil verder leren computationeel denken;
  • hou van abstracte, verdiepende en inzichtelijke benaderingen van wetenschap;
  • hou van onderzoekend benaderen van wetenschap;
  • wil zelfstandig informatie kritisch bekijken, structureren en verwerken.

Je maakt een diepgaandere studie over o.a. differentiaal- en integraalrekening, algebraïsche structuren en ruimtemeetkunde. Daarnaast heb je een hoog niveau abstraheer- en redeneervermogen nodig, zodat je met de taal van de logica, eigen aan de wiskunde, kan communiceren. De exacte wetenschappen benaderen zowel de levende als niet-levende materie en energie op een brede en verdiepende manier. Je kijkt met een wiskundige, wetenschappelijke en onderzoekende houding naar de maatschappij en hun omgeving.

In vergelijking met de richting Biotechnologische en chemische STEMwetenschappen is er een andere invulling van de wiskunde en fysica, extra competenties binnen de aardwetenschappen en gerichtheid op onderzoeksvaardigheden.

tweede JAAR wiskunde-WETENSCHAPPEN 

je blik gericht op verder studeren

De studierichting Wiskunde - wetenschappen bouwt logisch verder op de verworven doelen uit de 2de graad. Door de brede vorming in een ASO richting, is instap uit een ander domein zeker ook mogelijk. De basisvorming geeft je voldoende bagage om een universitaire of een hogeschoolloopbaan in je toekomstige agenda te zetten.

2 luiken : wiskunde en wetenschappen

Binnen het specifiek gedeelte zijn er twee luiken. De wiskunde-uren zorgen voor voldoende basis om alle wetenschappelijke richtingen in hoger en universitair onderwijs aan te vatten door een hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Binnen de wetenschappen krijgen onderwerpen een grotere diepgang en bieden we een groter aantal contexten aan waarin zelfstandige opdrachten een plaats krijgen. Zo leer je de wetenschappelijke en communicatieve vaardigheden die nodig zijn om de relatie tussen de wetenschappen en de maatschappij te duiden. Het verwerven van onderzoekscompetenties, nodig voor een wetenschappelijke onderbouwing, krijgt veel aandacht.

Lessenrooster (aantal uren) 5TW-6TW 1ste jaar 2de jaar
aardrijkskunde 1 1
biologie 1 1
chemie 1 1
fysica 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
geschiedenis 2 2
godsdienst/zedenleer 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
wiskunde 3 3
     
aardrijkskunde 1 -
biologie 1
chemie 1 1
fysica 1 1
wiskunde 4 4
     
OPTIE    
Heerlijk Humaan 
Wijze Wetenschappen
2 2