5 & 6 Tandtechnieken

eerste en tweede jaar van de DERDe graad tSO

Als dentaaltechnicus worden er aan jou, naast verstandelijke vermogens, ook hoge eisen inzake
fijne motoriek en gezichtsvermogen (vooral dieptezicht en kleurwaarneming) gesteld.

Eerste jaar Tandtechnieken

IK KIES DUBBELE FINALITEIT

Ik heb tijd nodig om alle theoretische en abstracte doelen te halen. Herhaling en concrete toepassingen maken het studeren voor mij haalbaar. Schooldagen afwisselen met wat ervaringen in het werkveld, maken mijn schooljaar draaglijker. Ik zie mezelf misschien ook wel verder studeren na het secundair.
Dan zit je goed!

[Naast de indeling in domeinen, worden de studierichtingen onderverdeeld in finaliteit (in einddoel).
Doorstroomrichtingen (gericht op verder studeren).
Richtingen met dubbel doel of finaliteit (verder studeren of gaan werken).
Arbeidsmarktgericht (om na je studies direct te gaan werken).]

Ik kies

Tandtechnieken
Domein Maatschappij en welzijn

Algemene vakken

*

Competenties nodig voor het hoger onderwijs

*

Specifiek gedeelte

- toegepaste wiskunde
- toegepaste informaticawetenschappen
- fysiologie en anatomie van de mens
- toegepaste fysica
- gevorderde STEM
- technologie
- praktijk tandtechnieken

*

* het precieze aantal uur is nu nog niet bepaald

want ik

  • heb interesse in de anatomie van de mens;
  • heb interesse in fysica, met constructieleer als focus;
  • ben geboeid door de software van informatica;
  • voel me uitgedaagd door STEM-opdrachten;
  • ben gericht op het afleveren van kwaliteitsvolle eindproducten;
  • ben fijnmotorisch handig om technisch perfect te werken;
  • heb interesse om met CAD/CAM-technieken te werken.

Beschik je reeds over een diploma secundair onderwijs dan kan je het vijfde en zesde jaar combineren in één jaar!

Waar kan ik daarna heen?
gezondheiszorg (m.u.v. biomedische laboratoriumtechnologie), industriële wetenschappen en technologie (zorgtechnologie), onderwijs.

tweede jaar tandtechnieken

TEchnisch hoogstaande labo's

Het dentaaltechnisch laboratorium in onze school is uitgerust met uitsluitend kwaliteitstoestellen. In deze infrastructuur en met uiteraard kwaliteitsmaterialen kan je je toeleggen op ‘verzorgd’ werken. CAD/CAM technieken is de grootste stap voorwaarts in de tandheelkunde en de tandtechnieken van het laatste decennium. De veelheid aan toepassingen en toekomstige mogelijkheden hebben ons er toe doen besluiten om dergelijke systemen aan te schaffen in het Vesaliusinstituut in Oostende. Zo kan je in het 6de jaar Tandtechnieken en het 7de jaar Dentaal en suprastructuren vertrouwd geraken met deze allerlaatste technieken, zoals Nobel biocare optimet, Ceramill, Renishaw. Je krijgt eveneens de kans om via cursussen andere systemen aan te leren.

Op school zijn er twee volledig uitgeruste tandtechnische labo's voor de praktijklessen

De richting Tandtechnieken in beeld

Lessenrooster (aantal uren) 5TT-6TT 1ste jaar 2de jaar
aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
geschiedenis 1 1
levensbeschouwing 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
wiskunde 2 2
tandtechniek, waarvan: 8 6
-materialenkennis - 2
-morfologie 2 -
-technologie 6 4
praktijk tandtechniek 10 12
toegepaste biologie 2 2
toegepaste informatica 1 1
Praktijkles in 2020 modus