5 & 6 Orthopedische technieken

eerste en tweede jaar van de DERDe graad tSO

Het maken van prothesen (ter vervanging van lichaamsdelen) en orthesen (ter ondersteuning) is precisiewerk.
De studierichting orthopedische technieken is dan ook praktisch gericht.

eerste jaar orthopedietechnieken

IK KIES DUBBELE FINALITEIT

Ik heb tijd nodig om alle theoretische en abstracte doelen te halen. Herhaling en concrete toepassingen maken het studeren voor mij haalbaar. Schooldagen afwisselen met wat ervaringen in het werkveld, maken mijn schooljaar draaglijker. Ik zie mezelf misschien ook wel verder studeren na het secundair.
Dan zit je goed!

[Naast de indeling in domeinen, worden de studierichtingen onderverdeeld in finaliteit (in einddoel).
Doorstroomrichtingen (gericht op verder studeren).
Richtingen met dubbel doel of finaliteit (verder studeren of gaan werken).
Arbeidsmarktgericht (om na je studies direct te gaan werken).]

Ik kies

Orthopedietechnieken
Domein Maatschappij en welzijn

Algemene vakken

16

Heerlijk Humane Wijze Wetenschappen

2

Specifiek gedeelte
- wiskunde
- toegepaste fysica
- toegepaste biologie
- STEM engineering
- Orthopedische doelen

15

 

want ik

  • heb interesse in de anatomie van de mens; 
  • heb interesse in fysica, met constructieleer als focus;
  • ben geboeid door de software van informatica;
  • voel me uitgedaagd door STEM-opdrachten;
  • wil graag de technische oplossingen zoeken voor menselijke problemen;
  • ben fijnmotorisch handig om technisch perfect te werken tot een eindproduct (orthesen en prothesen, bandages).

Beschik je reeds over een diploma secundair onderwijs dan kan je het vijfde en zesde jaar combineren in één jaar!

Waar kan ik daarna heen?
gezondheidszorg (m.u.v. biomedische laboratoriumtechnologie), industriële wetenschappen en technologie (zorgtechnologie), onderwijs, orthopedie (Geel).

tweede jaar orthopedietechnieken

Theorie en praktijk

 In de praktijklessen leer je orthopedische materialen bewerken en verwerken. De theoretische achtergrond is noodzakelijk en uiteraard onmisbaar. Het beenderstelsel en de desbetreffende pathologie, mechanica en materialenleer zijn enkele belangrijke vakken die je de paramedische en technologische vorming bezorgen.
Het doel is techniekers te vormen die bandages, prothesen en orthesen maken.

Een praktijkles steunzolen maken

De richting Orthopedische technieken in woord en beeld

Lessenrooster (aantal uren) 5ORT-6ORT 1st jaar 2de jaar
aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
geschiedenis 1 1
levensbeschouwing 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
wiskunde 2 2
     
orthopedie 5 3
praktijk orthopedie 8 6
anatomie 4 5
toegepaste biologie 1 1
toegepaste informatica 1 1
stage orthopedie - 2
Oefenen met gips