5 & 6 Optiektechnieken

eerste en tweede jaar van de DERDe graad tSO

Met een goede kijk op de toekomst en een pakket bestaande uit algemene, wetenschappelijke en
praktijkvakken leert de opticien in spe hoe hij/zij de ‘visie’ van de medemens kan verbeteren.

eerste jaar optiektechnieken

IK KIES DUBBELE FINALITEIT

Ik heb tijd nodig om alle theoretische en abstracte doelen te halen. Herhaling en concrete toepassingen maken het studeren voor mij haalbaar. Schooldagen afwisselen met wat ervaringen in het werkveld, maken mijn schooljaar draaglijker. Ik zie mezelf misschien ook wel verder studeren na het secundair.
Dan zit je goed!

[Naast de indeling in domeinen, worden de studierichtingen onderverdeeld in finaliteit (in einddoel).
Doorstroomrichtingen (gericht op verder studeren).
Richtingen met dubbel doel of finaliteit (verder studeren of gaan werken).
Arbeidsmarktgericht (om na je studies direct te gaan werken).]

Ik kies

Optiektechnieken
Domein Maatschappij en welzijn

Algemene vakken

16

Heerlijk Humane Wijze Wetenschappen

2

Specifiek gedeelte
- wiskunde
- toegepaste fysica
- toegepaste biologie
- STEM engineering
- optiek doelen

15

 

want ik

  • heb interesse in de anatomie van de mens, met het oog als focus
  • heb interesse in fysica, met het licht als focus
  • ben geboeid door de software van informatica
  • voel me uitgedaagd door STEM-opdrachten
  • wil graag de “visie” van mensen verbeteren en hiervoor met klanten aan de slag gaan
  • ben communicatief en klantvriendelijk
  • ben fijnmotorisch handig om technisch perfect te werken tot een eindproduct (bril of lenzen) met een verfijnde afwerking

Beschik je reeds over een diploma secundair onderwijs dan kan je het vijfde en zesde jaar combineren in één jaar!

Waar kan ik daarna heen?
gezondheidszorg (m.u.v. biomedische laboratoriumtechnologie) industriële wetenschappen en technologie (zorgtechnologie) onderwijs.

tweede jaar optiektechnieken

Het anatomie-onderdeel van de opleiding gaat dieper in op de kennis van de bouw en de werking van het oog. Het fysische luik omvat de eigenschappen en lenzen van spiegels en de brekingswetten van het licht. Uiteraard komen de visuele vaardigheden en mogelijke visuele problemen uitgebreid aan bod. De opleiding voorziet  in een overzicht aan types brillenglazen en monturen.
Ten slotte maakt de opticien gebruik van gesofisticeerde apparatuur om een eindproduct af te leveren dat aan de strengste voorwaarden voldoet: het is wetenschappelijk correct, technisch perfect en beantwoordt aan alle esthetische en persoonlijke eisen.

 

Glazen slijpen is een basisvaardigheid in deze opleiding

De richting Optiektechnieken in beeld

Maak kennis met Ruby.

Lessenrooster (aantal uren) 5OPT-6OPT 1st jaar 2de jaar
aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
geschiedenis 1 1
levensbeschouwing 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
wiskunde 2 2
toegepaste biologie 2 2
toegepaste fysica 3 3
optometrie 2 2
technologie 1 1
toegepaste informatica 1 1
praktijk 10 8
stage - 2

Klik hier voor de beroepenfilm van de VDAB.

Ook de aanpassing van contactlenzen behoort tot het werk van een opticien. Dit wordt bij ons aangeleerd in het se-n-se jaar Contactologie-optometrie.

Machtig montuur

In februari 2014  zetten de leerlingen van het 6de jaar een project op poten, Machtig montuur, waarbij ze naar Banjul (Gambia) trokken om er de lokale bevolking een bril aan te passen. In dit filmpje zie je hoe ze dit precies aanpakten. In 2016 en 2018 gingen de leerlingen opnieuw naar Gambia. De studiereis van 2020 werd jammer genoeg door Covid-19 geannuleerd. Volgende studiereis is gepland voor 2022. 
Je kan het project ook volgen op de Facebookpagina Brillen voor Gambia.

In de opleiding zijn heel wat praktijkuren voorzien. De opticiens in opleiding leren in verschillende labo's het materiaal en de producten kennen.